Styrelsen

Bengt Lindskog, Helsingborg - Ordförande. Göran Hansson, Eslöv - Vice ordförande. Malte Lewan, Lund - Ledamot. Sven Rosborn, Malmö - Ledamot. Carl Sonesson, Staffanstorp - Ledamot. Stefan Edenborg, Kristianstad - Ledamot. Eva Nilsson Sonne, Malmö - Kassör. Sven-Olle R Olsson, Malmö - Ledamot.


Stiftelsens stadgar****