Styrelsen

Stiftelsen Skånsk Framtid / Skåneländska Flaggans Dag

Göran Hansson, Eslöv - Ordförande. Malte Lewan, Lund - Vice ordförande. Eva Nilsson Sonne, Malmö - Kassör. Sven Rosborn, Malmö - Ledamot. Carl Sonesson, Staffanstorp - Ledamot. Stefan Edenborg, Kristianstad - Ledamot. Sven-Olle R Olsson, Malmö - Ledamot. Anders Åkesson, Malmö - Ledamot. Margareta Pauli, Staffanstorp - Ledamot.


Det är med sorg vi nåddes med beskedet att Bengt Lindskog, Helsingborg - som varit ordförande och ledamot i stiftelsen i många år - har avlidit efter en tids sjukdom. Han är saknad.


****

Stiftelsens stadgar