Styrelsen

Stiftelsen Skånsk Framtid / Skåneländska Flaggans Dag

Göran Hansson, Eslöv - Ledamot tf. Ordförande. Malte Lewan, Lund - Vice ordförande/Kassör. Sven Rosborn, Malmö - Ledamot. Stefan Edenborg, Kristianstad - Ledamot. Sven-Olle R Olsson, Malmö - Ledamot.****

Stiftelsens stadgar